Montaż blachy trapezowej – na co zwrócić uwagę

Rozpoczynasz właśnie nadzór nad pracami dekarskimi na Twojej aktualnej inwestycji? Sprawdź na co zwrócić uwagę na pierwszym etapie prac – czyli w trakcie montażu blachy trapezowej.

Etap przygotowań do montażu

First things first – potrzebujesz rozkroju blach trapezowych, czyli rysunku mówiącego o tym w jaki sposób i jakie blachy mają stanowić warstwę nośną Twojego dachu. Z rozkrojów dowiesz się:

– jakich długości są arkusze blachy,

– z jakim zakładem są montowane do konstrukcji budynku,

– jakie grubości blach powinny znaleźć się w obszarach dachu wynikających ze stref wiatrowych.

– w jaki sposób zaplanowano realizację dylatacji,

 

– czy potrzebne są dodatkowe podparcia dla blachy wykonane np. w formie dodatkowych kątowników stalowych lub inne obróbki.

Na podstawie rozkroju blach trapezowych należy wykonać tzw. Paczkowanie – czyli podział rozkroju na paczki blachy, które da się załadować na samochód ciężarowy i dostarczyć w jednej dostawie. Opracowujemy ten plan na podstawie harmonogramu robót – tak by odpowiednie paczki blachy dojeżdżały na budowę właśnie wtedy kiedy są potrzebne do montażu, tak by zniwelować konieczność magazynowania blachy na budowie, oraz prostej logistycznej zależności jaką jest maksymalna masa typowego transportu czyli 25 ton. 

Kolejnym dokumentem, którego znajomość jest niezbędna do nadzoru nad tymi pracami jest dobór łączników do montażu blachy trapezowej. Jest zwykle jednym z elementów projektu warsztatowego dachu i należy tam szukać informacji na temat rodzaju i rozmieszczenia łączników na dachu. Czyli po prostu sposobu w jaki blacha trapezowa jest mocowana do konstrukcji. Tu ponownie należy zwrócić uwagę, że sposób mocowania blachy powinien się różnić w zależności od stref wiatrowych na dachu. Ponadto pamiętaj, że w tym dokumencie znajdziesz zarówno informacje na temat łączników do mocowania blachy do konstrukcji, jak i łączników służących do „szycia” blachy ze sobą – czyli krótkich blachowkrętów do łączenia blachy po dłuższej krawędzi arkusza. 

Nadzór nad robotami w trakcie montażu

Gdy blacha trapezowa dojechała już na budowę przychodzi pora na sprawdzenie dostarczonego materiału. Na podstawie W-Z (czyli dokumentu wydania z magazynu) sprawdzamy grubość dostarczonej blachy, zgodność jej profilu i wymiarów z założeniami rozkrojów. Jest również moment na sprawdzenie koloru dostarczonej blachy, stanu powłoki malarskiej i jej grubości. Zdecydowanie zalecamy sprawdzenie grubości blachy z wykorzystaniem suwmiarki lub śruby metrycznej.

Dla ułatwienia późniejszej kontroli i prowadzenia prac polecamy oznaczać paczki z blachą różnych grubości za pomocą farby w spreju (osobny kolor dla każdej grubości blachy). Oznaczamy wzdłuż dłuższej krawędzi w miejscach w których będziemy szyli blachę – rozstaw łączników do szycia blach ze sobą znajdziesz w doborze łączników. Znaczymy sprejem oczywiście od strony termoizolacji, tak byśmy nie mieli kolorowych plam widocznych od środka budynku. 

Gdy blacha ląduje już na dachu pamiętaj o właściwym zabezpieczeniu prac za pomocą siatek bezpieczeństwa (polecamy uwzględnić to jako osobną pozycję w zapytaniu ofertowym rozsyłanym do przyszłych wykonawców) o tym jak je stosować napiszemy odrębny artykuł. Siatki są zbiorowymi środkami ochrony przed upadkiem, ale mimo ich stosowania nie można zapominać o środkach ochrony indywidualnej takich jak urządzenia samohamowne (tzw. Bączki), linki z amortyzatorem lub liny życia. Oczywiście wszystkie standardowe środki ochrony zgodnie z obowiązującym na danej budowie planem BIOZ również muszą być stosowane. Spotykamy się czasem ze stosowaniem tzw. Liny życia – czyli liny rozciągniętej między asekurantami do której podpięci są pracownicy za pomocą linek lub urządzeń samohamownych. Należy tu zwrócić uwagę, że notorycznie lina ta nie jest wystarczająco naprężona by uratować komuś życia w przypadku upadku z wysokości. Po prostu zanim zdąży zadziałać z uwagi na swoje luźne ułożenie, poszkodowany zdąży już znaleźć się na poziomie posadzki budynku. Dlatego zdecydowanie zalecamy podpinanie urządzeń samohamownych do samodzielnych punktów asekuracyjnych (asekurantów), zapewnia to dużo bezpieczeniejsze warunki pracy.

Odbiór montażu blachy trapezowej

Odbioru ułożenia blachy trapezowej jako pracy ulegającej zakryciu dokonujemy przed ułożeniem kolejnych warstw dachu – paroizolacji, termoizolacji i hydroizolacji. Zwracamy przede wszystkim uwagę, czy blachy właściwych grubości zostały ułożone w odpowiednich strefach, czy zastosowano długości arkuszy zgodnie z rozkrojem i co z tym związane sprawdzamy czy oparcie blachy na konstrukcji jest wystarczające. Tu bardzo pomocne okazują się oznaczenie farbą w spreju, których dokonaliśmy przyjmując towar na budowę. Na podstawie koloru bez problemu określimy grubość danego arkusza.

Następnie weryfikujemy rodzaj wkrętów użytych do łączenia blachy z konstrukcją dachu oraz ilość łączników w każdej z dolnych fal blachy – musi się oczywiście pokrywać z założeniami doboru łączników. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie szycia blachy, czyli ponownie rodzaju i rozstawu łączników wzdłuż dłuższej krawędzi arkusza. 

Dalej sprawdzamy czystość powierzchni – musimy się pozbyć wszelkich opiłków, luźno leżących łączników, wierteł – jeśli zaczną korodować zaczniemy obserwować w budynku rdzawe zacieki. Pozbywamy się oczywiście wszelkich pozostałych zanieczyszczeń, które w trakcie prac mogły trafić na dach – kamienie, błoto, butelki, niedopałki papierosów itd.

W następnym kroku potwierdzamy, że wszelkie uszkodzenia i zarysowania blachy zostały zabezpieczone farbą antykorozyjną.

Wreszcie docieramy do punktu w którym należy potwierdzić właściwą lokalizację i rozmiar wycięć pod świetliki lub inne elementy przechodzące przez dach, a montowane przed rozłożeniem izolacji.

Jeżeli dokonujemy odbioru blachy trapezowej w obszarze dylatacji to bezwzględnie należy sprawdzić, czy została wykonana we właściwym miejscu i zgodnie z odpowiednim detalem i rozkrojem blachy.

Zakładając pozytywny rezultat wszystkich sprawdzeń możemy ze spokojem dokonać odbioru sprawdzonego fragmentu blachy i potwierdzić go wpisem w dzienniku budowy.

Jeżeli trafiłeś na ten artykuł prosto z przeglądarki to nie zapomnij zapoznać się z naszą podstawową ofertą. Specjalizujemy się w badaniach szczelności dachów metodami nieniszczącymi, a w szczególności metodami elektrycznymi. Pomagamy odbierać nowe dachy od wykonawców i generalnych wykonawców oraz znajdujemy istniejące i przyszłe przecieki na zlecenie właścicieli i zarządców budynków. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.