Projektowanie dachów płaskich

Na przestrzeni ostatnich lat dachy płaskie na dobre zadomowiły się w Polskim krajobrazie. Wraz z rozwojem nowoczesnego budownictwa przemysłowego stały się naturalnym elementem obserwowanym przez nas każdego dnia. Rozwój technologii i materiałów hydro i termoizolacyjnych sprawił, że zdobyły niezwykłą popularność do przekrywania zarówno olbrzymich powierzchnia hal przemysłowych i logistycznych, ale również szturmem wdarły się do budownictwa wielorodzinnego lub użyteczności publicznej. Żeby jednak taki dach służył inwestorowi długo i bezawaryjnie konieczne jest jego odpowiednie zaprojektowanie, wykonanie przy starannym inżynierskim nadzorze, a następnie drobiazgowy odbiór i zrównoważona eksploatacja. 

Sprawdź jak poza badaniami szczelności dachów i kontroli ich wykonania możemy Ci służyć radą lub odpowiednim projektem.

 

 

Projektowanie dachu | Roofcor

Na czym polega projektowanie dachów płaskich?

Celem każdego projektu dachu płaskiego jest dobór i przedstawienie rozwiązań, które w jak najlepszy sposób pozwolą na realizację założeń inwestora przez zbudowanie dachu szczelnego, odpornego na warunki atmosferyczne i chroniącego wnętrze budynku przed wpływami zewnętrznymi. Co więcej, dachy obecnie są miejscem montażu licznych urządzeń i instalacji technicznych, do których należy zapewnić dostęp serwisowy cały czas dbając o odporność dachu na uszkodzenia. W ostatnich latach z kolei obserwujemy trend polegający na montażu na dachach instalacji fotowoltaicznych, które poza oczywistym zagrożeniem uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie montażu sprawiają, że dach musi być tam bardziej idealnie szczelny i w doskonałej kondycji ponieważ po montażu paneli PV wykonywanie jakichkolwiek remontów dachów staje się jeszcze trudniejsze.

Wszystkie te cele osiągamy dobierając odpowiednie rozwiązania techniczne, wybierając materiały najbardziej dla tych rozwiązań adekwatne, projektujemy odpowiednie detale dachu, pamiętając przy tym wszystkim o aspekcie ekonomicznym realizacji. Projektując dach płaski zajmujemy się następującymi elementami:

   1. Konstrukcją nośną – w zależności od typu budynku, planowanego sposobu użytkowania dachu i obciążeń dobierana jest warstwa konstrukcyjna. Do najczęściej wybieranych rozwiązań należą stropy żelbetowe dla stosunkowo niewielkich rozpiętości lub bardzo dużych projektowanych obciążeń. Z kolei zwykle gdy zachodzi konieczność przekrycia bardzo dużych powierzchni hal, wówczas wybierana jest konstrukcja z blach trapezowych. Wówczas dobiera się ich odpowiedni schemat statyczny (jedno lub wieloprzęsłowy), ustala właściwy profil (wysokość) i grubości blach w zależności od obciążeń i stref na dachu oraz dobiera odpowiednie łączniki. Podjęte na tym etapie decyzje mają bardzo duży wpływ na koszt i tempo realizacji obiektu.

   2. Warstwa paroizolacji – warstwa, której zadaniem jest powstrzymanie pary wodnej obecnej w budynku przed penetrowaniem w głąb warstw dachowych. Gdyby takie zjawisko miało miejsce mogłoby dojść do znacznego pogorszenia parametrów termicznych dachu oraz obserwowali byśmy wodę wykraplającą się z dachu do wnętrza budynku. Na dobór paroizolacji wpływ mają projektowane temperatury wewnętrzne i zewnętrzne oraz planowana wilgotność wewnątrz budynku.

   3. Warstwa izolacji termicznej – wykonywana współcześnie najczęściej z wełny mineralnej, styropianu lub płyt PIR ma za zadanie utrzymywać we wnętrzu budynku właściwą temperaturę przy jednoczesnym minimalizowaniu strat ciepła, wpływając tym samym na efektywność energetyczną budynku, a więc koszty jego chłodzenia i ogrzewania. W świetle ciągle rosnących unijnych wymagań dotyczących przenikalności cieplnej przegród budowlanych możemy się spodziewać rosnących grubości izolacji oraz użytkowania materiałów izolacyjnych o coraz lepszych parametrach.

   4. Warstwa spadkowa – główny spadek dachu, czyli kierunek i stopień jego nachylenia jest kształtowany zwykle za pomocą warstwy konstrukcyjnej, jednak wielokrotnie istnieje również potrzeba wykształtowania odpowiednich spadków za pomocą dodatkowej warstwy spadkowej. Może to dotyczyć zarówno całej połaci dachu jak i kształtowania klinów spadkowych odprowadzających wodę do spustów lub zapobiegających zbieraniu się wody w newralgicznych punktach dachu. Obecnie warstwa ta jest wykonywana głównie z gotowych, wykonywanych na zamówienie kształtek z materiału izolacyjnego użytego do izolacji termicznej danego dachu (kształtki z wełny mineralnej, styropianu itd.). To rozwiązanie pozwala na precyzyjne kształtowanie gładkich płaszczyzn o odpowiednim nachyleniu, umożliwiając jednocześnie sprawną realizację prac. Stosowane niegdyś rozwiązania z kształtowaniem spadków za pomocą materiałów porowatych, wylewek lub betonu w połączeniu z płytami styropianowymi prowadziło do zamykania w dachu wilgoci pochodzącej np. z pielęgnacji wspomnianego betonu i nie powinno być więcej praktykowane. 

   5. Warstwa hydroizolacji – stanowiąca barierę przed wnikaniem wody opadowej do wnętrza dachu i budynku. Dobierając ją bierzemy pod uwagę przeznaczenie dachu, poziom planowanego na nim ruchu, ilość instalacji koniecznych do wykonania na dachu, potrzebne tempo realizacji prac i wreszcie aspekt ekonomiczny. Z uwagi na doskonałe właściwości izolacyjne, długowieczność i bezkonkurencyjne tempo prac zdecydowanie polecamy stosowanie membran izolacyjnych z materiałów takich jak PVC, czy FPO. Do rzadziej stosowanych rozwiązań należą pokrycia z pap bitumicznych lub membran EPDM. Problemem szczególnie tych ostatnich jest trudność w wykrywaniu ewentualnych nieszczelności jakie mogą się pojawić w miarę użytkowania dachu.

   6. Dobór odpowiedniego systemu odwodnienia dachu i przelewów awaryjnych mających zabezpieczyć konstrukcję przed przeciążeniem na wypadek gdyby podstawowa instalacja odwodnienia dachu przestała działać.

Projektowanie dachów płaskich | Roofcor

Roofcor – profesjonalny projektant dachów

Wszystkich zainteresowanych ofertą w zakresie projektowania dachów płaskich zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszymi przedstawicielami. Służą oni pomocą w każdej kwestii związanej z opracowywaniem projektu oraz jego realizacji.