Ekspertyzy dachów

Roofcor to zespół profesjonalistów świadczących kompleksowe usługi w zakresie ekspertyz dachowych. Z nami przeprowadzisz kompletne badanie techniczne więźby dachowej przed oddaniem jej do użytku dla inwestora. Zlokalizujemy dla Ciebie wszelkie nieszczelności lub przecieki, które wpływają na osłabienie elementów konstrukcyjnych i zniszczenie wewnętrznej izolacji. W Roofcor stosujemy rozmaite metody o charakterze bezinwazyjnym. Dzięki temu możemy zagwarantować nie tylko najwyższą dokładność, lecz także krótkie terminy realizacji usługi.
Badanie szczelności dachu jako element ekspertyzy dachu
Delegowanie zadań związanych z techniczną weryfikacją jakości poszycia dachowego buduje wiarygodność wykonawcy w oczach inwestora. Dzięki korzystaniu z usług profesjonalnej firmy zdejmujesz ze swoich barków odpowiedzialność za potwierdzenie jakości gotowego dachu. Cieknący dach jest kolosalną stratą wizerunkową. Wykrycie nieszczelności na wczesnym etapie umożliwia przeprowadzenie naprawy tanim kosztem. Ekspertyza techniczna dachu nie ingeruje w poszycie – przyjęte przez nas metody działania wpływają na ograniczenie kosztów przygotowawczych. Oferta Roofcor wpisuje się w oczekiwania szerokiej grupy klientów. Ekspertyza dachu to usługa ceniona przez wykonawców, inspektorów budowlanych, oraz samych inwestorów.

Na czym polega ekspertyza dachu?

Ekspertyza techniczna więźby dachowej pozostaje skoncentrowana na detekcji ubytków i nieszczelności powierzchniowych, przez które woda z łatwością wnika do wnętrza konstrukcji. W ramach oferty Roofcor zyskujesz dostęp do specjalistycznych narzędzi pomiarowych, które wskażą umiejscowienie każdej szczeliny w poszyciu, umożliwiając jej natychmiastową naprawę. Proponowana przez nas ekspertyza dachu staje się integralnym elementem procesu odbioru gotowego budynku, potwierdzającym jego wolność od wad fabrycznych. Nieniszczące badania szczelności dachów płaskich wykonujemy metodami elektrycznymi, metodą potencjału pola (metoda Leopoma) czy metodą dymową.

Ekspertyza dachu w ofercie Roofcor wykonywana jest w ramach okresowych przeglądów, będących podstawą utrzymania konstrukcji w należytej sprawności w całym okresie eksploatacji. Dla naszych klientów prowadzimy nadzór inżynierski nad realizacją nowej inwestycji, formułując opinie techniczne w postaci pogłębionych raportów. Zapraszamy do współpracy osoby pełniące rozmaite funkcje na placu budowy. Ekspertyza techniczna dachu dostarczona przez Roofcor staje się podstawowym narzędziem weryfikacji jakości poszycia i metodą wczesnego wykrywania niedociągnięć.
Wadliwie wykonane połączenie dwóch sąsiednich pasów membrany dachowej wykryte w trakcie badania szczelności dachu przez inspektora Roofcor

Ekspertyza techniczna więźby dachowej – kiedy warto ją przeprowadzić?

Ekspertyza dachu stanowi odpowiedź na szereg potrzeb wykonawców i inwestorów, którzy chcą poznać parametry techniczne i stan więźby dachowej. W nowym budownictwie nasze raporty odgrywają kluczową rolę weryfikującą deklaracje dewelopera ze stanem faktycznym. Ekspertyza dachu okazuje się niezbędna również wtedy, gdy inwestor decyduje się zmienić jego pierwotne przeznaczenie, np. montując ogniwa solarne. Uzyskanie wymaganych pozwoleń stanie się możliwe jedynie po dostarczeniu eksperckiego raportu, potwierdzającego gotowość dachu do akomodacji większego obciążenia.
Rekomendujemy wykonanie ekspertyzy dachu przy wizualnym stwierdzeniu ogniska wilgoci w pobliżu więźby dachowej. Bagatelizowanie problemu bardzo szybko przeobraża się w awarię na pełną skalę, co dla dużych przedsiębiorstw może oznaczać milionowe straty.

Jakie czynności obejmuje ekspertyza techniczna dachu?

Nasza ekspertyza więźby dachowej ma charakter kompleksowy. Pracę rozpoczynamy od analizy otrzymanych dokumentów, z których chcemy uzyskać informacje o wymiarach połaci dachowej i specyfice zastosowanych rozwiązań architektonicznych.
Ocenę stanu technicznego dachu prowadzimy z wykorzystaniem nowoczesnym metod, pozwalających na wykrycie wszystkich usterek. Uwaga ekspertów Roofcor skupia się nie tylko na samej powierzchni zewnętrznej. Wykonujemy inspekcję pomieszczeń na najwyższej kondygnacji, która pozwala ocenić stan izolacji termicznej i ewentualne uszkodzenia warstwy nośnej.
Wykonujemy dokumentację zdjęciową stwierdzonych nieprawidłowości, którą dołączamy do końcowego raportu. Ekspertyza techniczna więźby dachowej skutkuje dostarczeniem dla zamawiającego szczegółowego opisu uszkodzeń dachu i pokrycia dachowego wraz ze wskazaniem zagrożeń w zakresie nieszczelności konstrukcji. Pomagamy w identyfikacji przyczyn powstania uszkodzeń, jakie wynikają z warunków pracy dachu i pokrycia dachowego. Efektem pracy specjalistów Roofcor stają się wnioski i zalecenia w zakresie rozwiązań architektoniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, mających na celu zabezpieczenie budynku przed niekontrolowanym przenikaniem wody opadowej.
Mając na uwadze ogromne zalety usługi, jaką jest kompleksowa ekspertyza dachu, cena prezentuje się nadzwyczaj korzystnie. W ramach jednej opłaty zyskujesz nie tylko pełny pakiet informacji o stanie poszycia dachowego, lecz także wskazanie zamawiającemu najkorzystniejszych rozwiązań pod kątem długotrwałej skuteczności i kosztów wykonania robót dachowych. Naszą ekspertyzę uzupełniamy także o obliczenia techniczne, jeśli wymaga tego dany przypadek.

Dla kogo ekspertyza techniczna dachu okazuje się niezbędna?

Oferta ekspertyz technicznych dachu została stworzona z uwzględnieniem potrzeb inwestorów, kierowników robót, inspektorów nadzoru inwestorskiego, zarządców obiektu, oraz użytkowników budynku. Każda z wymienionych grup klientów wymaga odrębnego podejścia. Firma Roofcor korzysta z wieloletniego doświadczenia w zakresie technicznej analizy więźby dachowej, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać rozmaitych wymaganiom. Dla usługi, jaką jest ekspertyza dachu, cena wynika z zakresu wykonywanych czynności, skali wykrytych uszkodzeń czy rozmiaru powierzchni dachu. Zapraszamy do kontaktu i przedstawienia nam swoich potrzeb. Wspólnie wypracujemy rozwiązanie dostosowane do charakterystyki nieruchomości i oczekiwań klienta.