Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu cena | Roofcor
Inspektor Roofcor w trakcie badania szczelności dachu metodą elektrooporową. Badania prowadzone w celu stwierdzenia szczelności dachu apartamentowca krytego papą przed przykryciem jej warstwą kruszywa.

Badanie szczelności dachu – na czym polega?

Inspekcja dachu przy użyciu zaawansowanych technik pomiarowych, czyli badanie szczelności dachu metodami nieniszczącymi, to oferowana przez nas usługa, dzięki której zlokalizujemy punkty odpowiedzialne za aktualne przecieki Twojego dachu, jak i te miejsca, które zaczną stanowić problem w przyszłości. Na podstawie wizji lokalnej i specyfiki danego dachu wybieramy metodę badań, tak by najlepiej odpowiedzieć na potrzeby zamawiającego.

Próby szczelności dachu prowadzimy na potrzeby wszystkich typów podmiotów obecnych na rynku budowlanym i rynku nieruchomości. Obsługujemy zarówno generalnych wykonawców, podwykonawców, dużych przemysłowych inwestorów, inspektorów jak i niewielkie wspólnoty mieszkaniowe lub nawet inwestorów indywidualnych.

Zalety wykrywania nieszczelności pokryć dachowych

Szczelny dach zapewnia bezpieczeństwo użytkowników budynku i braku zakłóceń w prowadzeniu Twoich operacji. Woda dostająca się do wnętrza budynku potrafi uszkodzić warte wiele milionów urządzenia, zniszczyć gromadzone w ich wnętrzach produkty i surowce lub nawet zatrzymać produkcję. Co więcej gromadzenie się pod warstwą papy lub membrany wilgoci może prowadzić do zwiększonych kosztów ogrzewania i klimatyzacji nieruchomości, a w dłuższej perspektywie doprowadzi do drogich, nadprogramowych remontów lub nawet wymiany całego poszycia dachu. Częstym bodźcem do skorzystania z naszych usług staje się ustalenie źródła przecieku, zidentyfikowanego we wnętrzu budynku. Nikogo nie zaskoczymy stwierdzeniem, że woda zaobserwowana w budynku zwykle dostaje się do warstw dachowych w miejscu zupełnie innym. Dlatego po uzyskaniu dostępnych informacji na temat problematycznego dachu możemy zjawić się z odpowiednim sprzętem i w ciągu kilku godzin znaleźć uszkodzenie, które zauważono wcześniej, a także kolejne defekty, które w przyszłości doprowadzą do następnych przecieków.
Badanie szczelności dachu | Roofcor
Dach jednej z fabryk w południowej Polsce, na której prowadziliśmy badania szczelności.

Równie często pomagamy przyszłym nabywcom nieruchomości w weryfikacji stanu technicznego dachu budynku, którym są zainteresowani. Dzięki nam zyskują oni kolejny argument w negocjacjach, gdy tylko wykryjemy jakieś nieprawidłowości i umożliwiamy im podjęcie bardziej świadomej decyzji o zakupie.

Kolejną grupą klientów z którymi współpracujemy są odpowiedzialni generalni wykonawcy, którzy zlecają nam badanie szczelności dachu przed oddaniem budynku do użytkowania klientowi. Dzięki naszej pomocy są w stanie dostarczyć inwestorowi produkt najwyższej jakości, zabezpieczony szczelnym dachem zmniejszając jednocześnie istotnie liczbę wezwań gwarancyjnych z jakimi będą się borykać przez kilka lat z powodu usterek dotyczących innych zakresów prac.

W świetle rosnących kosztów energii zauważamy również zwiększone zainteresowanie naszymi usługami wśród inwestorów lub zarządców nieruchomości, którzy na swoich dachach chcieliby zamontować instalacje fotowoltaiczne. Pomagamy im wówczas upewnić się, że pokrycie dachowe jest w odpowiednim stanie do przeprowadzenia takiej inwestycji, a następnie po zakończonym montażu jesteśmy w stanie sprawdzić czy firma instalacyjna nie dokonała przypadkiem uszkodzeń hydroizolacji dachu. Jeżeli doszło do takich uszkodzeń to nasze badania szczelności dachu pozwolą je zlokalizować i szybko naprawić, tak by inwestor mógł odczuwać pełnie satysfakcji z właśnie zrealizowanej inwestycji.

Badanie szczelności dachu płaskiego – kiedy najlepiej wykonać?

Sugerujemy, by badanie szczelności dachu zostało przeprowadzone tuż przed odbiorem budynku z inwestorem lub rozpoczęciem montażu linii technologicznej zakładu. Raport dot. takiego badania wzmacnia profesjonalny wizerunek wykonawcy i pozwala uniknąć napraw serwisowych w przyszłości. Udowodnisz w ten sposób inwestorowi, iż podjęte zostały wszelkie kroki w celu osiągnięcia najwyższej jakości technicznej budynku.

Badanie szczelności dachu – odpowiednie metody do wszystkich rodzajów pokryć dachowych

Sprawdzenie szczelności dachu | Roofcor
Niedogrzany pas membrany dachowej na podstawie świetlika. Miejsca ręcznej obróbki membrany są źródłem znacznej liczby nieszczelności.
Bezinwazyjna diagnostyka dachów płaskich realizowana jest przez nas różnymi metodami, które uwzględniają specyficzne warunki danej nieruchomości. Wykorzystywane przez nas nowoczesne systemy lokalizacji nieszczelności to m.in.:
 • metoda elektrooporowa,
 • metoda impedancji elektrycznej,
 • próby dymowe,
 • próby z wykorzystaniem uraniny.
Odpowiednią metodę wybieramy po analizie dokumentacji obiektu i przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Elektryczne metody badania szczelności dachów

Wykonujemy badanie szczelności dachu metodami elektrycznymi. Oferowane nowoczesne systemy lokalizacji nieszczelności w pokryciach dachowych pozwalają nam znaleźć wycieki w dachach płaskich właściwie w każdym typie nieruchomości. Elektryczne metody badania szczelności dachów są niezbędne do właściwej kontroli po zakończeniu prac i przed odebraniem budynku, czy ustalenia miejsca przecieku w trakcie budowy lub eksploatacji. Dysponujemy wieloma metodami badań, które dobieramy zawsze odpowiednio do konkretnego dachu.
Niedogrzane pasy membrany dachowej na poziomej powierzchni połaci.
Niedogrzany zakład podłużny membrany dachowej na poziomej połaci dachu. Bez szczegółowych badań szczelności miejsce niezwykle trudne do wykrycia.
Badanie szczelności dachu metodą elektrooporową, potencjału pola lub impedancji elektrycznej należą do tzw. metod nieniszczących. W trakcie realizacji badań z wykorzystaniem tych metod nie dochodzi zatem do żadnych uszkodzeń poszycia. Jeśli życzeniem klienta jest przeprowadzenie pogłębionych badań laboratoryjnych wówczas pobieramy takie próbki z dachu, dokonujemy miejscowych napraw, a następnie prowadzimy odpowiednie badania w laboratorium. Do realizacji prac wykorzystujemy wyłącznie nowoczesne i zaawansowane technicznie metody i urządzenia, dzięki czemu sprawnie lokalizujemy wszelkie miejsca nieszczelności niosąc pomoc naszym klientom. Badania szczelności dachu prowadzimy następującymi metodami:

Metoda potencjału pola (Leopoma)

Inspektor Roofcor w trakcie badania szczelności dachu metodą potencjału pola
Badanie szczelności dachu budynku przemysłowego prowadzone przez Roofcor metodą potencjału pola.
Metoda Leopoma wykorzystuje do wykrywania nieciągłości izolacji wodochronnej przewodnictwo prądu przez wilgoć. Metoda potencjału pola dzieli się na typ suchy i mokry, w zależności od stosowanego wariantu. Wykorzystywany jest generator niskiego (typ suchy) lub wysokiego (typ mokry) napięcia, który tworzy na powierzchni membrany pole elektryczne. Jeśli ładunki elektryczne przedostają się do wnętrza przegrody, oznacza to, że w izolacji występują nieszczelności.

Metoda impedancji elektrycznej

Roofcor w trakcie badania szczelności dachu metodą elektrooporową
Badanie szczelności dachu metodą elektrooporową. W praktyce Roofcor często łączymy wiele metod badania na tym samym dachu. W tym przypadku stosowaliśmy metody elektryczne (metodę impedancji elektrycznej/elektrooporową i potencjału pola) uzupełnione haczykowaniem.
Badanie szczelności dachu metodą impedancji elektrycznej (znaną również jako metoda elektrooporowa) pozwala na ocenę szczelności izolacji i zawilgocenia warstw dachowych za pomocą analizy oporu elektrycznego. Nasze urządzenie emituje sygnał o niskiej częstotliwości, który wnika w warstwy dachu i powraca do drugiej z elektrod czytnika. Analizując poziom oporu przy przemieszczaniu się sygnału, możemy wskazać nieszczelności dachu oraz ocenić jego stan zawilgocenia. Metody tej, co jasne, nie można jednak wykorzystywać w przypadku dachów krytych materiałami przewodzącymi prąd.

Próby dymowe

Ocena szczelności dachów płaskich, stropodachów odwróconych, tarasów, detali czy attyk to zadanie, z którym wiele metod badania szczelności sobie nie radzi. W Roofcor rozwiązujemy ten problem za pomocą badania szczelności dachu metodą dymową. Za pomocą bezpiecznego dymu wtłaczanego pod warstwę izolacji pozwala ona precyzyjnie potwierdzić szczelność pokrycia dachowego lub zlokalizować ew. nieszczelności.
Nieszczelność membrany na attyce budynku.
Nieszczelność na attyce budynku. W przypadku powierzchni pionowych bardziej od metod elektrycznych sprawdza się metoda dymowa badania szczelności dachu.

Jak przebiegają próby dymowe?

Podczas próby dymowej pod powierzchnię pokrycia dachowego wtłacza się znacznikowy. Dym może zostać zaaplikowany w miejsca, w których zauważono gromadzenie się wilgoci lub przecieki, za pomocą specjalnie do tego wykonanych otworów lub z wykorzystaniem już istniejącej infrastruktury na dachu. W tym drugim przypadku korzystamy z istniejących otworów w dachu takich jak np. kominki wentylacyjne. Jeżeli zaś konieczne jest wykonanie nowych otworów w izolacji w celu podłączenia wytwornicy dymu, wówczas po zakończeniu prób odtwarzamy izolację. Wtłaczany pod ciśnieniem dym pozwala zlokalizować nieszczelności i miejsca stanowiące potencjalne drogi przedostawania się wilgoci.

Kiedy wybrać badanie szczelności dachu metodą dymową?

Nieszczelna obróbka przelewu awaryjnego wykryta w trakcie badania szczelności dachu płaskiego.
Nieszczelna obróbka przelewu awaryjnego.

Próba dymowa dachu jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku:

 • dachów zielonych oraz stropodachów o odwróconym układzie warstw,
 • tarasów – próba nie wymaga rozbiórki warstw,
 • membran EPDM i innych pokryć, które nie mogą być badane metodami elektrycznymi,
 • badania charakterystycznych detali dachowych: wykończeń wyłazów, świetlików czy połączeń połaci.

Próba dymowa dachu – zalety

 1. Mała ingerencja w poszycie – zwykle wykorzystujemy istniejące otwory w izolacji, jeżeli to nie jest możliwe wówczas dokonujemy odpowiednich napraw po zakończeniu prac..
 2. Bezpieczeństwo użytkowników budynku– dym wykorzystywany do próby dymowej nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ani środowiska.
 3. Szybkość wykrycia miejsc nieszczelności – realizowane przez nas próby dymowe są błyskawiczne i dokładne. Dym jest widoczny już po kilku minutach.
 4. Wszechstronność – metoda da może być stosowana w przypadku starych dachów płaskich, jak i nowych obiektów. Niezależnie od rodzaju pokrycia czy konstrukcji nośnej dachu.
 5. Cena – w porównaniu z kosztami naprawy całości dachu, cena badania jest znikoma. Dzięki naszym badaniom możliwe jest dokonanie kilu punktowych, celowanych napraw, które uporają się z Waszymi problemami.
Jeśli masz jeszcze wątpliwości w jakich sytuacjach szczególnie warto skorzystać z badań szczelności dachów zapraszamy do sekcji Przesłanki do badań.

Zobacz jakie wady i uszkodzenia dachów wykrywamy w trakcie badania szczelności

Badanie szczelności dachu cena - ile kosztuje nasza usługa?

Badanie szczelności dachu metodą elektrooporową | Roofcor
Liczna wizytacja zamawiającego w trakcie prowadzonych przez nas badań szczelności dachu fabryki na Śląsku.

Cena badania szczelności dachu stanowi wypadkową kilku czynników, ustalanych w drodze indywidualnych negocjacji z klientem. Na poziom ceny wpływ mają takie czynniki jak typ obiektu, rodzaj konstrukcji dachu, rodzaj pokrycia, wiek obiektu, ilość urządzeń i przejść instalacyjnych na dachu oraz oczywiście zakres kontroli.

Odpowiednio dobierając zakres usług jesteśmy w stanie zaproponować każdemu klientowi cenę adekwatną do jego możliwości. Dzięki temu wśród naszych klientów znajdziemy zarówno potężne parki logistyczne i zakłady przemysłowe, oraz niewielkie spółdzielnie mieszkaniowe lub nawet domy jednorodzinne. Za pomocą naszych badań szczelności sprawiamy, że większość dachów można naprawić stosunkowo niewielkimi, punktowymi naprawami oszczędzając tym samym olbrzymie kwoty konieczne do wykonania wymiany całego poszycia lub dokonania remontów większych powierzchni dachu, podejrzanych o bycie źródłem nieszczelności. Niezależnie jednak od tych wszystkich czynników, badanie szczelności dachu stanowi oszczędność wobec kosztów, jakie będziesz musiał ponieść, gdy pojawią się przecieki.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Roofcor. Wspólnie wypracujemy rozwiązanie, które najlepiej odpowie Twoim potrzebom.