Wsparcie

Operacja pn. Stworzenie przedsiębiorstwa zajmującego się usługami inżynierskimi, techniką diamentową i internetową sprzedażą kwiatów realizowana przez Mariusza Zarębskiego

na obszarze Lokalnej Grupy Działania „STER”

mająca na celu podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług inżynierskich (w szczególności badań szczelności budynków), techniki diamentowej i internetowego handlu kwiatami

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.